Address:
Aectual B.V.
Naritaweg 14, 1043 BZ, Amsterdam (NL)
From Waste to 3D Printed Wonder: Aectual X Tetra Pak

- for English text scroll down -

Ontwerpers van werkplekken, winkels, hotels en restaurants zoeken continu naar oplossingen om interieurs duurzamer te maken. Maar hoe doe je dit nu echt circulair? Aectual komt met een radicaal nieuwe aanpak: door te beginnen met afval, geen afval te veroorzaken tijdens het productieproces en na gebruik producten terug te nemen en opnieuw te 3D printen. In een samenwerking met Tetra Pak biedt Aectual een steeds groter aantal van haar interieur systemen en meubels nu aan in PolyAl, gemaakt van gerecycleerde drankenkarton verpakkingen.


In 2021 verkocht Tetra Pak wereldwijd meer dan 192 miljard verpakkingen. Tegelijkertijd zijn er naar schatting zo’n 5 miljard gebouwen in de wereld. Dus wat als we al dat die drankenkartons zouden veranderen in hoogwaardig architectonisch materiaal om daarmee onze dagelijkse leefruimtes te kunnen vormgeven, en zo minder nieuwe grondstoffen nodig te hebben?

Deze gedachte vormde uitgangspunt voor een samenwerking tussen Tetra Pak en Aectual, met recycling als drijfveer. Tetra Pak committeert zich aan het herinrichten van al haar kantoren wereldwijd met onder andere de interieur oplossingen van Aectual. Maar inmiddels vinden de wandsystemen, schermen en meubels ook gretig aftrek bij andere klanten en interieur designers.Drankenkartons bestaan voor ca. 75% uit karton en 25% uit een polymeer-aluminium mix, oftewel ‘PolyAl’. Het karton wordt na recycling gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe dozen mee te maken, en het overgebleven PolyAl is de grondstof voor het 3D printmateriaal waar Aectual mee produceert.De kleine stukjes aluminium geven het materiaal diepte en zorgen ervoor dat de kleur goed in de mix wordt opgenomen. Het materiaal ziet er een beetje uit als klei en heeft een mooie finish. Door er mee te printen kunnen bijzondere patronen en vormen worden gemaakt, exact op maat, waardoor het uitermate geschikt is voor interieurs.


Alle producten die Aectual biedt zijn digitaal aanpasbaar, waardoor er een oneindig aantal variaties mogelijk zijn. Objecten kunnen veelal direct worden gecustomized in de online configurator. Systemen, op maat van een interieur, worden digitaal gegenereerd en dan geproduceerd. In beide gevallen is er geen voorraad, alles wordt on-demand 3D geprint.


Grote plantenbakken op maat van Tetra Pak materiaal

Grote plantenbakken geven een interieur een super-boost. Planten maken het niet alleen gezonder binnen, de bakken fungeren ook als privacy wall, relax zone, of routing. Met de maatwerk systemen van Aectual maak je eenvoudig unieke plantenbakken die exact passen bij de rest van je interieur:Boxy Planter

De naam van de Boxy zegt het al; een vierkante plantenbak die in de breedte en diepte te schalen is tot wel 1 meter (en de hoogte zelfs tot 1.28 m) en te combineren met maar liefst 6 verschillende oppervlaktestructuren. Plaats ze bijvoorbeeld naast je bureau als halfhoge afscheidingswand of als lage brede border.Connect Planter

De Connect bestaat uit losse, in hoogte en diameter verstelbare, ronde potten die een klein ‘hapje’ missen, waardoor ze precies aan elkaar passen. Hiermee kan je eenvoudig plekken afbakenen die echt een statement zijn in je interieur. Ook hier zijn verschillende oppervlaktestructuren mogelijk.Column Planter

Column planters zijn losse plantenbakken die als een zuil planten op een voetstuk plaatsen. Hierdoor krijgt een eenvoudige kamerplant plots de allure van een boom in je interieur. Pas de vorm en het oppervlak aan geheel naar je eigen smaak.Wrap wandsysteem

Op zoek naar een wandpaneel dat ook rond toegepast kan worden, met een textuur naar keuze? Het ‘Wrap’ systeem wikkelt zich letterlijk om een wand, kolom, of balie heen. Ze worden bevestigd via een kliksysteem aan de achterzijde. Verkrijgbaar in 6 verschillende oppervlakken.Poufs

Van veraf lijken de ‘Puff Poufs’ wel wat op cactussen, maar deze poufs zijn veel comfortabeler! Gebruik ze als zit element of koffietafel en kies ook hier weer uit je eigen oppervlaktestructuur naar keuze. Door te spelen met textuur, vorm en kleur kun je de poufs eindeloos variëren naar smaak.

Alle drankenkarton systemen en objecten zijn standaard beschikbaar in 11 kleuren. Daarnaast zijn tegen een meerprijs andere kleuren mogelijk, behalve wit en geel.


Volledig circulaire oplossing

Het is Aectual’s missie om het maken van volledig circulaire interieurs en gebouwen te versnellen. Al onze producten worden on-demand en op maat gemaakt in een afvalvrije en CO2-neutrale productiefaciliteit. Alle producten gemaakt van gerecycleerd drinkkarton vallen onder onze Circulaire Service: Wij nemen de producten na gebruik terug en recyclen ze tot nieuwe producten.

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden voor jouw project? Neem dan direct contact op: info@aectual.com of bel: 020 229 1786

- english version below -

Designers of workplaces, shops, hotels, and restaurants are constantly looking for solutions to make interiors more sustainable. But how do you do this in a genuinely circular manner? Aectual comes with a radical new approach: starting with waste, not creating any waste during the production process, and taking back products after use and 3D printing them again. In collaboration with Tetra Pak, Aectual offers various systems and objects in PolyAl, made from recycled drinking carton packaging.

In 2021, Tetra Pak sold more than 192 billion packages worldwide. At the same time, there are an estimated 5 billion buildings globally. So what if we turned all those drinking cartons into high-quality architectural material to shape our everyday living spaces, thus needing less new material?

This idea formed the basis for a collaboration between Tetra Pak and Aectual, with recycling as the driving force. Tetra Pak commits to redesigning all its offices worldwide with Aectual's interior solutions. In the meantime, the wall systems, screens, and furniture objects made from drink carton material are also in high demand by other customers and interior designers.

Drinking cartons comprise approximately 75% cardboard and 25% polymer-aluminum mix, or 'PolyAl'. After recycling, the cardboard is used to make new boxes, and the remaining PolyAl is the raw ingredient for the 3D printing material Aectual uses. The small pieces of aluminum give the material depth and ensure that the color absorbs well into the mix. The material looks like clay and has a nice finish. By printing with it, special patterns and shapes can be made, exactly to size, making it highly suitable for interiors.

All products offered by Aectual are digitally customizable, allowing for an infinite number of variations. Objects can be customized directly via our configurator. Systems we digitally generate to ensure an exact fit to the interior. In both cases, there is no stock; everything is 3D printed on demand.

Large custom planters

Large planters give any interior a super-boost. Not only do plants make it healthier indoors, but planters also function as a privacy wall, relaxation zone, or routing. With Aectuals custom-made systems, you can easily create unique planters that exactly match the rest of your interior:

Boxy Planter

The name of the Boxy says it all; it is a square planter that can be scaled in width and depth up to no less than 1 meter (and even up to 1.28 m in height) and can be combined with six different surfaces. Place them next to your desk as a half-high partition wall, for example, or as a low, wide border.

Connect Planter

Connect planters comprise a string of round pots that are adjustble in height and diameter and that have a small 'bite', so they fit together precisely. This way, you can easily demarcate places and make a strong statement in your interior. The connect planter also comes in various surfaces.

Column Planter

Column planters elevate every plant to become an iconic part of a space. Configure the planters in height and shape and create the perfect green addition to your space.⁠

Wrap wall system

Are you looking for a wall panel that is applicable in a curved manner with a texture of your choice? The 'Wrap' system literally wraps itself around any wall, column, or counter. Wrap panels are attached via a click system against the back wall. Available in six different surfaces.

Poufs

From afar, the 'Puff Poufs' look a bit like cacti, but these poufs are much more comfortable! Use them as a seating element or coffee table, and choose the surface of your choice. Playing with texture, shape, and color allows you to vary the designs according to taste.

All systems and objects available in drink carton material come in 11 standard colors. Other colors are possible at an additional cost, except white and yellow.

Completely circular solution

Aectual's mission is to accelerate the creation of fully circular interiors and buildings. We produce all our products on-demand in a zero-waste and CO2-neutral production facility and have a circular service that applies to all products made from recycled drink cartons. We take back the products after use and recycle them into new products.

Interested in the possibilities for your project? Please get in touch with us directly: info@aectual.com or call: 020 229 1786

Read more stories
Discover products